MENU

Vítejte na stránkách sportovního oddílu ROB.

Poslední vzkazy: ( Všechny vzkazy )

  • 4. 2. vložil: Tonda V úterý 6. února odpadá trénink v tělocvičně - jsou prázdniny
  • 23. 1. vložil: Tonda Tak malý Péťa má 3580 g a všechno je v pořádku, takže moc gratulujeme, za celý Foxklub
  • 13. 1. vložil: Tonda 22.1. by se měli Erika a Ríša dočkat malého brášky. Držme všichni palce, aby to všechno dobře dopadlo (:-))

Poslední články:

Trénink 17.4.

Trénink bude od 17 hod v lesíku „Velký háj“ u Novodvorské ul, viz odkaz . Doprava busem č. 106, 196, 197 do zastávky Jílovská a kousek pěšky. Parkování je možné za domy u garáží. Na programu je hvězdice na 2-metru. Kdo máte čipy, vemte si je s sebou. Tonda


Trénink 10.4.2018

Trénink bude formou závodu – Okresního přeboru, který pořádá ASP. Sraz je na louce u Klánovy ulice, viz. odkaz. Doprava busem 121 do zastávky Klánova, nebo Korandova. Na programu je Krátká trať (interval 30s/120s) na 80-ce. Málo zkušení poběží s doprovodem. Naopak ti zkušenější mohou využít trénink k procvičení zákresů do mapníků. Zatím nevím čas začátku závodu, ale přijďte pokud možno nejpozději do 17 hod. Sledujte web, může zde být upřesnění začátku. Tonda


První venkovní trénink 3.4.2018

První trénink v lese a to konkrétně na tradičním místě „Lesní divadlo“ u Domova pro seniory v Krči – říkáme za domovem důchodců se koná v úterý 3. dubna. Trénink oficiálně začíná od 17 hod, ale kontroly poběží cca od 16:30. Na programu je hvězdice v pásmu 80 m.

Místo srazu je u bývalého altánu (možná ho i obnoví, jako už několik v tomto lese), viz odkaz. Doprava busem 106, 117, 121, 139 a 196 do zastávky Sulická. Kdo přijedete od Novodvorské, jděte až k přechodu se světly a vyčkejte NA ZELENOU. Ulice je velmi frekventovaná, přecházejte ji pouze po přechodu, až to bude bezpečné.


Kdo jsme:

Fox-klub Praha (AFK) Sídlo: Otradovická 727/3 14200 Praha 4
Zaregistrován u MV ČR pod č.: II/S-OVS/1–34221/97-R, IČO: 67980465
Evidenční číslo ČSTV: 3104509, Číslo účtu u ČSOB: 159 416 649/0300

Co je to ROB?

Rádiový orientační běh, zkratkou ROB, mezinárodní zkratkou ARDF – Amateur Radio Direction Finding. Před pár desítkami let vznikl jako doplňková radioamatérská zábava známá coby „hon na lišku“, dnes jde o sport se vším všudy – s pevnými pravidly, propracovaným systémem soutěží a samozřejmě i s potřebou pravidelného tréninku, bez nějž se již na mezinárodní úrovni sotva kdo prosadí.

Oč v tomto sportu jde? Základem je pomocí přijímače a mapy (používají se mapy pro orientační běh) pokud možno v ideálním pořadí (není pevně dáno, závisí na závodníkově rozhodnutí) vyhledat stanovený počet vysílačů (kontrol) a v co nejkratším čase doběhnout do cíle. V mapě má závodník zakreslen pouze start a cíl (přesněji polohu majáku – cílového vysílače vysílajícího trvale na frekvenci odlišné od závodní), jinak vše závisí na jeho práci s přijímačem, schopnosti přesného zaměření – a samozřejmě rychlého běhu. Mapa pro něj není ničím více (a ničím méně), než vhodnou pomůckou pro volbu nejlepšího postupu mezi jednotlivými kontrolami a zejména pak do cíle.
Celý článek…


Podporují nás:

AROB ČR MŠMT MČ Praha 12 Česká unie sportu Pošlete to naTisk AQH
© 2005 ÷ 2018 Fox-klub Praha
RS2 Upraveno